پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
 
رویدادهای مهم بندر نوشهر تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۱ عکاس:
برگزاری مانور مایعات و جامدات قابل اشتعال3
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان 1
شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵
برگزاری مانور مایعات و جامدات قابل اشتعال5
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
گرامیداشت مقام
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
گرامیداشت مقام جانباز 1
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری مانور مایعات و جامدات قابل اشتعال2
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری مانور مایعات و جامدات قابل اشتعال1
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
بازدید هیأت اقتصادی و گردشگری ایتالیا1
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
توسعه صادرات و رونق گردشگری1
دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵
توسعه گردشگری دریایی1
سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
بازدید هیأت اقتصادی و گردشگری ایتالیا2
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
برگزاری همایش پیاده روی2
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵
برگزاری همایش پیاده روی1
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵
حکم ابلاغ
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
برگزاری همایش پیاده روی4
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵
بازدید گردشگران و مسافران نوروزی 3
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵
بازدید گردشگران و مسافران نوروزی 2
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵
بازدید گردشگران و مسافران نوروزی 5
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵
بازدید گردشگران و مسافران نوروزی 4
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵
لوح تقدیر معاون وزیر
یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴
سواحل2
یکشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴
بازدید گردشگران و مسافران نوروزی 1
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵
بازدید پروفسور گلابچی 1
چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
راستاد4
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
راستاد3
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
تودیع تاتینا
دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
سعید کیا کجوری1
یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
ازادگان
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
بازدید گردشگران و مسافران نوروزی 6
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵
راستاد2
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
راستاد1
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
توسعه گردشگری دریایی2
سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
دیدار با خانواده ایثارگران
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
افتتاحیه هفته دولت4
دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵
یازدهمین دوره ورزش های ابی2
پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
یازدهمین دوره ورزش های ابی1
پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
افتتاحیه هفته دولت1
دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵
نمایشگاه هفته دولت2
سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۵
افتتاحیه هفته دولت3
دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵
افتتاحیه هفته دولت2
دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵
جستجو و نجات دریایی2
شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
جستجو و نجات دریایی1
شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
مانور منطقه ای جستجو و نجات دریایی 2
شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
مانور منطقه ای جستجو و نجات دریایی 1
شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
بازدیدوزیر راه2
پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
بازدیدوزیر راه1
پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
تجلیل از بازنشستگان
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵
بازدیدوزیر راه3
پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
بازدید سفیر جمهوری اسلامی ایران 1
سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
لازمه فعال شدن بخش صادرات2
سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
توسعه همه جانبه بندر فریدونکنار1
یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
نشست صمیمانه نمایندگان خطوط کشتیرانی
چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
بازدید هیات استراخان2
شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
بازدید هیات استراخان1
شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
لازمه فعال شدن بخش صادرات1
سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
بازدید هیات استراخان3
شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه منابع1
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 1
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
نمایشگاه هفته دولت1
سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۵
بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه منابع2
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
توسعه همه جانبه بندر فریدونکنار3
یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
توسعه همه جانبه بندر فریدونکنار2
یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
بازدید از سواحل2
چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بازدید از سواحل1
چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
سواحل1
یکشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴
اختتامیه2
سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴
اختتامیه1
سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴
کلنگ زنی پروژه های عمرانی 1
دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۴
اختتامیه3
سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴
دیدار با خانواده شهداء2
یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۴
دیدار با خانواده شهداء1
یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۴
رؤسای جدید ادارات 2
سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
رؤسای جدید ادارات 1
سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
نمایشگاه1
چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴
تجلیل2
دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴
نمایشگاه3
چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴
نمایشگاه2
چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴
کلنگ زنی پروژه های عمرانی 3
دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۴
کلنگ زنی پروژه های عمرانی 2
دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۴
تجلیل1
دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴
کلنگ زنی پروژه های عمرانی 4
دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۴
بازدید رؤسای کمیسیون های امنیت ملی و بهداشت 2
پنج شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
بازدید رؤسای کمیسیون های امنیت ملی و بهداشت 1
پنج شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
بازدید رؤسای کمیسیون های امنیت ملی و بهداشت 4
پنج شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
بازدید رؤسای کمیسیون های امنیت ملی و بهداشت 3
پنج شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
مانورمدیریت بحران3
پنج شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
مانورمدیریت بحران2
پنج شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
مانورمدیریت بحران5
پنج شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
مانورمدیریت بحران4
پنج شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
مراسم تجلیل از بازنشستگان 1
دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴
مراسم تشییع  شهید غلامرضا اسدی5
پنج شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴
مراسم تجلیل از بازنشستگان 3
دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴
مراسم تجلیل از بازنشستگان 2
دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴
مراسم تشییع  شهید غلامرضا اسدی2
پنج شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴
مراسم تشییع  شهید غلامرضا اسدی1
پنج شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴
مراسم تشییع  شهید غلامرضا اسدی4
پنج شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴
مراسم تشییع  شهید غلامرضا اسدی3
پنج شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴
نمایشگاه4
چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴
مانور سه گانه2
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
مانور سه گانه1
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
مانور سه گانه4
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
مانور سه گانه3
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
مانور اطفاء مایعات 6
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴
مانور اطفاء مایعات 5
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴
مانور3
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
مانور2
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
افتتاح گمرک3
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
افتتاح گمرک2
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
افتتاح گمرک5
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
افتتاح گمرک4
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
اعضای شورای اداری2
یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴
اعضای شورای اداری1
یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴
ساختمان گمرک2
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
ساختمان گمرک1
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴
بازدید سواحل3
چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴
بازدید سواحل2
چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴
بازدید وزیر امورخارجه قزاقستان2
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴
بازدید وزیر امورخارجه قزاقستان1
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴
سواحل2
چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴
نمایشگاه5
چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴
بازدید سواحل1
چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴
سواحل3
چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴
مانور اطفاء مایعات 2
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴
مانور اطفاء مایعات 1
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴
مانور اطفاء مایعات 4
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴
مانور اطفاء مایعات 3
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴
بازدید وزیر امورخارجه قزاقستان4
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴
بازدید وزیر امورخارجه قزاقستان3
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴
مانور اشتعال1
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴
لوح تقدیر فرهنگی
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴
برگزاری مانور مقابله با نفوذ 1
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
ازادگان 1
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
کشتی1
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
برگزاری مانور مقابله با نفوذ 2
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
تیم گارد قهرمان
شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
جلسه کمیته ساماندهی سواحل استان2
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
روز دریانورد1
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶
دوره آموزشی آشنایی با مدیریت فرآیندهای کسب و کار
سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶
گرامیداشت هفته دولت5
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
گرامیداشت هفته دولت4
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
مهد کودک
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
تقدیر2
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
گرامیداشت هفته دولت1
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
کشتی2
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
گرامیداشت هفته دولت3
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
گرامیداشت هفته دولت2
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
خانواده های معظم ایثارگران 1
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
مراسم گرامیداشت روز جانباز1
سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
نرم افزار جدید امور کارگزاران 2
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
نرم افزار جدید امور کارگزاران 1
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بازدید وزیر راه 1
پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
نخستین محموله شیر خشک صادراتی1
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بازدید وزیر راه 3
پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بازدید وزیر راه 2
پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
برگزاری مانور مشترک اطفاء حریق4
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶
برگزاری مانور مشترک اطفاء حریق3
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶
جلسه کمیته ساماندهی سواحل استان 1
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
برگزاری مانور مشترک اطفاء حریق5
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶
پروژه سامانه منابع انسانی1
یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
نرم افزار جدید امور کارگزاران 3
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
برگزاری مانور مشترک اطفاء حریق2
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶
برگزاری مانور مشترک اطفاء حریق1
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶
روزجهانی دریانوردی1
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
مسابقات ورزشهای همگانی6
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
مسابقات ورزشهای همگانی5
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
تودیع
پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶
مسابقات ورزشهای همگانی7
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
مسابقات ورزشهای همگانی2
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
مسابقات ورزشهای همگانی1
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
مسابقات ورزشهای همگانی4
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
مسابقات ورزشهای همگانی3
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
مراسم سانچی 1
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
تبریک کریسمس1
پنج شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶
بابک پاد
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
مراسم تجلیل از جانبازان1
دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نمایشگاه 4
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
نمایشگاه 3
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
صادرات2
پنج شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶
صادرات1
پنج شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶
مانور6
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
مانور2
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
قهرمانی تیم والیبال 2
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶
قهرمانی تیم والیبال 1
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶
روزجهانی دریانوردی3
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
روزجهانی دریانوردی2
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
مانور1
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
روزجهانی دریانوردی4
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
ابراز همدردی
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
مانور پدافند2
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶
امضای تفاهم نامه همکاری 2
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
امضای تفاهم نامه همکاری 1
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
راه اندازی اتاق سرور 1
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
قهرمانی تیم والیبال 3
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶
مانور پدافند1
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶
راه اندازی اتاق سرور 2
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
وزیر ارتباطات1
پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶
طرح پاکسازی سواحل دریای خزر 3
دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵
طرح پاکسازی سواحل دریای خزر 1
دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵
سایبری
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵
طرح پاکسازی سواحل دریای خزر 2
دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵
مراسم روز جهانی دریانوردی2
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵
مراسم روز جهانی دریانوردی1
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵
مراسم روز جهانی دریانوردی4
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵
مراسم روز جهانی دریانوردی3
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵
بارش برف 2
سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵
بارش برف 1
سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵
بارش برف 4
سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵
بارش برف 3
سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵
دوره آموزشی اطفاء حریق وی‍ژه کارکنان گمرک
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
mlc
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵
تفاهم نامه
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵
دوره آموزشی اطفاء حریق وی‍ژه کارکنان گمرک 1
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
تشریح فرصت های سرمایه گذاری بندر نوشهر
شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵
تجلیل از دانش اموزان2
شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵
تشریح فرصت های سرمایه گذاری بندر نوشهر 3
یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵
تشریح فرصت های سرمایه گذاری بندر نوشهر 2
یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵
مانور منطقه ای جستجو و نجات دریایی 4
شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
مانور منطقه ای جستجو و نجات دریایی 3
شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
تجلیل از دانش اموزان1
شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵
مانور منطقه ای جستجو و نجات دریایی 5
شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
گرامیداشت روز ملی ایمنی و آتش نشانی 2
پنج شنبه ۸ مهر ۱۳۹۵
گرامیداشت روز ملی ایمنی و آتش نشانی 1
پنج شنبه ۸ مهر ۱۳۹۵
گرامیداشت روز ملی ایمنی و آتش نشانی 4
پنج شنبه ۸ مهر ۱۳۹۵
گرامیداشت روز ملی ایمنی و آتش نشانی 3
پنج شنبه ۸ مهر ۱۳۹۵
اختتامیه دومین تورنمنت ورزشی بانوان1
چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
بازدید هیات تجاری اتریشی 2
چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
اختتامیه دومین تورنمنت ورزشی بانوان3
چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
اختتامیه دومین تورنمنت ورزشی بانوان2
چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
بارش برف 5
سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵
افتتاح پروژه های عمرانی بندر نوشهر 3
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
افتتاح پروژه های عمرانی بندر نوشهر 2
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
افتتاح پروژه های عمرانی بندر نوشهر 5
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
افتتاح پروژه های عمرانی بندر نوشهر 4
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
جلسه فریدونکنار
یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
هماهنگی دستگاه های اجرایی3
پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵
افتتاح پروژه فریدونکنار2
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
افتتاح پروژه فریدونکنار1
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
بازدید گردشگران و مسافران نوروزی1
دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی3
شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
بازدید گردشگران و مسافران نوروزی3
دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶
بازدید گردشگران و مسافران نوروزی2
دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶
افتتاح پروژه های عمرانی بندر نوشهر 7
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
افتتاح پروژه های عمرانی بندر نوشهر 6
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی2
شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی1
شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
نخستین شناور حامل نگله های فوق سنگین نیروگاهی1
چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵
برگزاری مانور مایعات قابل اشتعال4
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵
رضا گلرخ
یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵
نخستین شناور حامل نگله های فوق سنگین نیروگاهی2
چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵
برگزاری مانور مایعات قابل اشتعال1
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵
بارش برف 6
سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵
برگزاری مانور مایعات قابل اشتعال3
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵
برگزاری مانور مایعات قابل اشتعال2
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵
ابراز همدردی کارکنان2
یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
ابراز همدردی کارکنان1
یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
هماهنگی دستگاه های اجرایی2
پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵
هماهنگی دستگاه های اجرایی1
پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵
کلاس اموزشی2
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
کلاس اموزشی1
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
بازدید نماینده2
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
بازدید نماینده1
دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
مانورمدیریت بحران1
پنج شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
بازدیدنوروزی گردشگران1
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
نشست2
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲
بازدیدنوروزی گردشگران3
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
بازدیدنوروزی گردشگران2
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
بازدیداعضای شورای شهر1
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
بازدید2
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲
نشست1
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲
بازدیداعضای شورای شهر2
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
بازدید نماینده2
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
بازدید نماینده1
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
بازدید نماینده4
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
بازدید نماینده3
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
بازدیدنوروزی گردشگران5
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
بازدیدنوروزی گردشگران4
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
گردشگری دریایی2
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
گردشگری دریایی1
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
بازدید دستیار جوان2
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲
بازدید دستیار جوان1
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲
دیدار با خانواده شهدا2
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
دیدار با خانواده شهدا1
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
زمستان8
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
زمستان7
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
زمستان10
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
زمستان9
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
مراسم تودیع و معارفه5
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲
مراسم تودیع و معارفه4
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲
بازدید1
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲
مراسم تودیع و معارفه7
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲
مراسم تودیع و معارفه1
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲
دیداربا خانواده شهدا3
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
مراسم تودیع و معارفه3
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲
مراسم تودیع و معارفه2
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲
بازدید نماینده5
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
همایش کوهپیمایی7
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳
همایش کوهپیمایی6
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳
بازدید استاندار2
جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۳
بازدید استاندار1
جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۳
همایش کوهپیمایی3
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳
همایش کوهپیمایی2
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳