پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
 

بیانیه راهبرد مشارکت

بیانیه راهبرد مشارکت

سازمان بنادر و دریانوردی و به طبع آن اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران ، با هدف اخذ نظرات مردم در مورد قوانین و مقرراتی که در قالب هایی نظیر لایحه  قانونی، آیین نامه هیأت  وزیران ، آیین نامه مصوب  وزیر راه و شهرسازی و سایر اسنادی که به تصویب مراجع خارج از سازمان می رسد، پیش نویس اسناد مذکور را قبل از نهایی سازی برای ارسال به مرجع ذیصلاح ، از طریق درج دردرگاه الکترونیک خود، به  مدت ۲۰ تا ۳۰ روز ( با توجه به فوریت درارسال ) در معرض نقد و  ارزیابی عمومی قرار می­دهد و پس از دریافت دیدگاههای مردمی، آنها را بررسی و  موارد قابل اعمال را در متن اعمال  و سپس جهت طی  مراحل استصوابی اقدام می  نماید.