یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

ارتباط با ما

درب 1


آدرس :مازندران نوشهر - خیابان شهید سلطان محمدی - درب شماره یک 

  • شماره تلفن مستقیم اپراتور:52119-011
  • شماره تلفن گویا : 8-52333021-011
  • صندوق صوتی( پیشنهادات و انتقادات) روابط عمومی :    52112239-011
  • پست الکترونیک:info @nowshahrport.ir
  • صندوق پستی : 4651795365
  • دورنویس :52350982 -011

 

 

 

 

درب ورودی

آدرس :مازندران نوشهر - خیابان سعدی - ضلع شمالی میدان لنگرگاه - درب شماره دو