دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹
 
پرسنلی-مدیرکل

محمد تقی انزانپور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

 • : 011-52350915
 • :
معاون برنامه ریزی

حسن یکدله پور معاون برنامه ریزی و توسعه منابع

 • : 011-52350913
 • :
محسن مصطفایی

محسن مصطفایی معاون فنی و مهندسی

 • : 011-52332442
 • :
معاون دریایی و بندری

سعید کیاکجوری معاون امور بندری و اقتصادی

 • : 011-52335971
 • :
ابوطالب گرایلو

ابوطالب گرایلو معاون امور دریایی

 • : 011-52350917
 • :
محمد باقر دهقان

محمد باقر دهقان رئیس حراست

 • : 011-52338454
 • :
صابرخزایی

صابر خزایی فرماندهی یگان حفاظت

 • : 011-52339068
 • :
سیدکاظم حجازی 1

سید کاظم حجازی رئیس اداره امور اداری

 • : 011-52336484
 • :
حسین کیا

حسین کیا رئیس اداره امور مالی

 • : 011-52338092
 • :
اردوان جهاندار

اردوان الکائی جهاندار رئیس اداره آمار و انفورماتیک و تبادل الکترونیکی اطلاعات

 • : 011-52350916
 • :
ملکپور

عابدین ملک پور رئیس اداره آموزش

 • : 011-52350096
 • :
بابک پاد

بابک پاد رئیس اداره منطقه ویژه ، بازاریابی و سرمایه گذاری

 • :
خلیل اکرمی

خلیل اکرمی سرپرست اداره مهندسی عمران و سواحل و بنادر

 • : 011-52339151
 • :
علی بهرامی

علی بهرامی رئیس اداره نگهداری تجهیزات

 • : .
 • : 011-52331120
 • :
شکری

شکراله شکری رئیس اداره امور بندری و حمل و نقل چند وجهی

 • : 011-52339067
 • :
مرتضی رحیمی

مرتضی رحیمی رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی

 • : 011-52354016
 • :
مجید عیدی مقدم

مجید عیدی مقدم رئیس اداره امور دریایی

 • : 011-52339240
 • :
ایرج

ایرج میرچی رئیس واحد کار و خدمات اشتغال

 • :
سیدجواد اوصیا

سید جواد اوصیا رئیس بندر فریدونکنار

 • : 011-35664520
 • :
مسعود یعقوبی

مسعود یعقوبی مسئول روابط عمومی

 • : 011-52338093
 • :
سهیل صدیق زاده

سهیل صدیق زاده بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری

 • : 011-52115017
 • :