دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱
 
مدیرکل-سایت

محمد تقی انزان پور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

 • : 011-52350915
 • :
معاون برنامه ریزی

حسن یکدله پور معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع

 • : 011-52350913
 • :
محسن مصطفایی

محسن مصطفایی معاون فنی و مهندسی

 • : 011-52332442
 • :
معاون دریایی و بندری

سعید کیاکجوری معاون امور بندری و اقتصادی

 • : 011-52335971
 • :
ابوطالب گرایلو

ابوطالب گرایلو معاون امور دریایی

 • : 011-52350917
 • :
. .

. . رئیس اداره بندر و دریانوردی فریدونکنار

 • : 011-35664520
محمد باقر دهقان

محمد باقر دهقان رئیس اداره حراست

 • : 011-52338454
 • :
صابرخزایی

صابر خزایی فرماندهی یگان حفاظت

 • : 011-52339068
 • :
سیدکاظم حجازی 1

سید کاظم حجازی رئیس اداره توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

 • : 011-52336484
 • :
حسین کیا

حسین کیا رئیس اداره امور مالی

 • : 011-52338092
 • :
اردوان جهاندار

اردوان الکائی جهاندار رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)

 • : 011-52350916
 • :
حسین حسینی

سید حسین حسینی رئیس اداره امور حقوقی و قراردادها

 • : 011-52115009
 • :
بابک پاد

بابک پاد رئیس اداره امور اقتصادی و منطقه ویژه

 • :
شکری

شکراله شکری رئیس اداره امور بندری

 • : 011-52339067
 • :
محسن 1

محسن سالاریان رئیس اداره مهندسی عمران

 • : 011-52339151
 • :
افشین مهرداد

افشین مهرداد رئیس اداره مهندسی سواحل و بنادر

 • : 011-52350985
 • :
علی بهرامی

علی بهرامی رئیس اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات

 • : .
 • : 011-52331120
 • :
بهمنیار نامدار

بهمنیار نامدار رئیس اداره عملیات دریایی

 • : 011-52339240
 • :
مجید عیدی مقدم

مجید عیدی مقدم رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی

 • : 011-52354016
 • :
فائزه قدیری

فائزه قدیری رئیس اداره بازرسی و ثبت شناورها

 • : 011-52115241
 • :
مسعود یعقوبی

مسعود یعقوبی مسئول ارتباطات و اطلاع رسانی

 • : 011-52338093
 • :
بابک بریمانی

بابک بریمانی بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری

 • : 011-52113020
 • :