پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
 

ارایه خدمات مخابرات دریایی

کد خدمت
13052078104
عنوان خدمت
ارایه خدمات مخابرات دریایی
نوع خدمت
  • خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
شرح خدمت
براساس ماده ٥ قسمت B  از کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا ( SOLAS  ) هرکشور عضو کنوانسیون یا به تنهایی و یا با کمک دیگر کشورها می بایست تاسیسات ساحلی جهت فراهم نمودن خدمات هوایی یا زمینی ارتباطات رادیویی ایجاد نماید . سازمان بنادر و دریانوردی نیز با توجه به این مهم و همچنین بر اساس بند 6 از ماده سوم آئین نامه سازمان که اداره شبکه های مخابراتی در دریا و خشکی برای تماس با کشتی ها و بنادر تابعه را از وظایف سازمان قرار داده است و بر این اساس اقدام به ایجاد ایستگاههای ساحلی ارتباطات دریایی نموده است
مدارک مورد نیاز
-
جزئیات خدمت
-
ساعات ارائه خدمت
تعداد بار مراجعه حضوری
مراجعه حضوری ندارد
هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس الکترونیکی
ایمیل
تلفن گویا یا مرکز تماس
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل اندروید
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل iOS
شماره پیام کوتاه
دفاتر ارائه دهنده خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت