سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱
 

اعطاء تسهیلات بانکی به شرکتهای دریایی و بندری

کد خدمت
13052084101
عنوان خدمت
اعطاء تسهیلات بانکی به شرکتهای دریایی و بندری
نوع خدمت
  • خدمت به کسب و کار (G2B)
شرح خدمت
اعطاء تسهیلات بانکی از محل وجوه اداره شده به متقاضیان ساخت یا خرید شناور های تجاری ، خدماتی و مسافری ، متقاضیان طرحهای سرمایه گذاری در اراضی و محوطه های بندری تحت حاکمیت، متقاضیان خرید تجهیزات استراتژیک بندری، متقاضیان طرح های جایگزین سازی شناورهای سنتی در بخش تجاری،متقاضیان طرح های ریلی، لجستیکی و ترانزیتی، متقاضیان خرید تجهیزات آموزشی دریانوردی
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد لزوم برای احراز صلاحیت متقاضی

    تصویر برابر اصل شده مجوز فعالیت معتبر از سازمان بنادر (یک نسخه)

    تصویر مستندات مربوط به فعالیت های گذشته وجاری متقاضی، تجارب و سوابق مدیران شرکت در حوزه حمل ونقل دریایی و بنادر(یک نسخه)

مدارک مورد لزوم در خصوص طرح مورد تقاضا

    ارائه گزارش توجیه اقتصادی طرح (دو نسخه)

    ارائه گزارش مشخصات فنی ، قیمت و قرارداد ساخت برای طرح های شناور (دونسخه)

    ارائه قرارداد بلند مدت با بندرتحت مالکیت سازمان بنادر برای طرح های تجهیزات بندری و دریایی و تامین تجهیزات وتاسیسات قراردادهای سرمایه گذاری دربنادر (دو نسخه)
جزئیات خدمت
سه ماه
ساعات ارائه خدمت
ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
مراجعه حضوری ندارد
هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس الکترونیکی
ایمیل
تلفن گویا یا مرکز تماس
84931
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل اندروید
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل iOS
شماره پیام کوتاه
دفاتر ارائه دهنده خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت