فیلم های سازمان بنادر و دریانوردی

تدابیر مقابله با شیوع ویروس کرونا در بنادر کشور - بندر بوشهر

تدابیر مقابله با شیوع ویروس کرونا در بنادر کشور - بندر شهید رجایی

پیام نوروزی مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی خطاب به جامعه بندری و‌ دریایی کشور

پیام نوروزی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی

فانوس دریایی- ستاد ملی مبارزه با کرونا

اتخاذ تدابیر مقابله ای با ویروس کرونا در بنادر کشور