دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

اخبار

نشست مشترک مدیربنادر جمهوری آذربایجان و مدیر عامل سازمان بنادرودریانوردی در بندرنوشهر به روایت تصویر

نشست مشترک مدیربنادر جمهوری آذربایجان و مدیر عامل سازمان بنادرودریانوردی در بندرنوشهر به روایت تصویر

بازدید مدیر بنادرآذربایجان1

بازدید مدیر بنادرآذربایجان4
بازدید مدیر بنادرآذربایجان3

بازدید مدیر بنادرآذربایجان7
بازدید مدیر بنادرآذربایجان6

بازدید مدیر بنادرآذربایجان9

 

بازدید مدیر بنادرآذربایجان8

۱۲ شهریور ۱۳۹۷ ۱۸:۲۸
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۱۹۳