پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

اخبار

برگزاری دوره آموزشی منطقه ای آشنایی با قوانین و مقررات بیمه های دریایی با حضور کارشناسان بنادر شمالی و سازمان مرکزی در بندر نوشهر

برگزاری دوره آموزشی منطقه ای آشنایی با قوانین و مقررات بیمه های دریایی با حضور کارشناسان بنادر شمالی و سازمان مرکزی در بندر نوشهر
۱۷ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۱۱
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۲۱۹