پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

پزشکان ناظر و معتمد

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره نظام پزشکی

نشانی و شماره تلفن

ملاحظات

1

دکتر هوشنگ کیاکجوری

70599

نوشهر-خ ستارخان-روبروی آزمایشگاه دکترمحسنی-3238675-0191

 پزشک ناظر

2

دکتر غلامعلی امیری

56514

نوشهر-م آزادی-ابتدای خ بهرام-0191-3236859

زیر 500/بالای 500

3

دکتر تقی صادقی

60474

بابلسر-خ امام-ک شهید کاووسی-کوی بهار-ساختمان پزشکان بهار-5251173-0112

زیر 500

4

دکتر سامان سودمند ارشد

45893

بهشهر-بلوارشهیدهاشمی نژاد-چهارراه فراش محله-پاساژعرفانی-5234418-0152

زیر 500

5

دکتر قاقاخواجه

53289

بندرترکمن-خ شهید لقمانی غربی-اواسط خ

4224046-0173

 

زیر 500

6

دکتر بهداد بریمانی

79179

ساری-دروازه بابل-ابتدای خ شیخ طبرسی-روبروی خ ملت 2210122-0151

 

زیر 500

 

فرمهای موردنیاز پزشکان ناظرومعتمد مطابق با آخرین ویرایش روش اجرایی صدورگواهی سلامت پزشکی دریانوردان          

فرم تعهدات، وظایف و مسئولیت های پزشک معتمد

فرم لیست مشخصات متقاضیان فاقد صلاحیت سلامت پزشکی

چک لیست ارزیابی پزشکان معتمد 

فرم آمار مراجعین و بیماریهای متقاضیان دریانوردی

فرم ارجاع متقاضی به پاراکلینیک و مراجع تخصصی 

فرم ارزیابی پزشکان ناظر

فرم درخواست صدور المثنی گواهی سلامت پزشکی دریانوردی 

فرم رسید دریافت فرم معاینات و گواهی سلامت پزشکی  

فرم شناسایی پزشکان واجد شرایط مایل به همکاری 

فرم لیست پزشکان معتمد 

فرم لیست مراجعین جهت دریافت گواهی سلامت پزشکی