پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
 

مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی بندر نوشهر

در راستای تحقق و اجرای ارائه خدمات جستجو  نجات دریایی، بندر نوشهر اقدام به تشکیل مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی در محل بندر نوشهر نمود که بطور شبانه روزی فعال می باشد .

شماره تماس مرکز هماهنگی و جستجو و نجات دریایی :

1550

شماره تماس جستجو و نجات دریایی بندر فریدونکنار :

011-35664504

طرح استانی جستجو و نجات دریایی استان مازندران تهیه گردیده و مراحل تصویب را در استانداری مازندران سپری می کند.

 در صورت هرگونه نیاز به خدمات جستجو و نجات دریایی با  شماره تلفن 1550