پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره نظام پزشکی

نشانی و شماره تلفن

ملاحظات

1

دکتر هوشنگ کیاکجوری

70599

نوشهر-خ ستارخان-روبروی آزمایشگاه دکترمحسنی-52338675-011

 پزشک ناظر

2

دکتر غلامعلی امیری

56514

نوشهر-م آزادی-ابتدای خ بهرام-011-52336859

سفرنزدیک به ساحل

و سفرنامحدود

3

دکتر میرکریم صالحی

72879

بابلسر-خ پاسداران- خ پاسداران11- پلاک2 - تلفن:   35287372 -011

سفر نزدیک به ساحل

4

دکتر سامان سودمند ارشد

45893

بهشهر-بلوارشهیدهاشمی نژاد-چهارراه فراش محله-پاساژعرفانی-34534418-011

سفر نزدیک به ساحل

5

دکتر قاقاخواجه

53289

بندرترکمن-خ شهید لقمانی غربی-اواسط خ

011-34424046

 

سفر نزدیک به ساحل

6

دکتر بهداد بریمانی

79179

ساری-دروازه بابل-ابتدای خ شیخ طبرسی-روبروی خ ملت 33310122-011

 

سفر نزدیک به ساحل

 7  دکتر علی قاسمی  46751  محمودآباد- خ آزادی- مجتمع پزشکی امید- طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی دکتر داعی - تلفن:    44743727-011  سفر نزدیک به ساحل

 

فرمهای موردنیاز پزشکان ناظرومعتمد مطابق با آخرین ویرایش روش اجرایی صدورگواهی سلامت پزشکی دریانوردان          

فرم تعهدات، وظایف و مسئولیت های پزشک معتمد

چک لیست ارزیابی پزشکان معتمد

فرم آمار مراجعین و بیماریهای متقاضیان دریانوردی

فرم ارجاع متقاضی به پاراکلینیک و مراجع تخصصی

فرم ارزیابی پزشکان ناظر

فرم رسید دریافت گواهینامه خام سلامت پزشکی 

فرم شناسایی پزشکان واجد شرایط مایل به همکاری

فرم لیست پزشکان معتمد

فرم لیست مراجعین جهت دریافت گواهینامه سلامت پزشکی

فرم گواهی سلامت پزشکی جهت صدور برای هنرجویان هنرستانهای دریایی

فرم ارزیابی اولیه پزشکان معتمد/ناظر مایل به همکاری