پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/دریانوردان/ارتباط با امور دریانوردان

ارتباط با امور دریانوردان

 

      شماره تماس با  با امور دریانوردان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

 

 نام و نام خانوادگی  شماره تماس
بهمنیار نامدار  52115254 
خلیل رضایی  52115252
علی خیراله پور  52115252
شهرام قطبی 52115266

     

 درگاه ثبت در خواست اسناد دریانوردان