شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
 
مناقصه و مزایده ای یافت نشد.