پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/شناور ها و کشتی ها/مرکز کنترل ترافیک و ایستگاه ساحلی

مرکز کنترل ترافیک و ایستگاه ساحلی

1_1) ایستگاه ساحلی مخابرات دریایی CRS & MRCC :

Coast Station: Nowshahr radio

Tele Number: 00981152350984 – 00981152350986

Fax Number: 00981152333120

Mail:  nowshahrradio@pmo.ir

Working VHF Channel: 22 – 25 – 63 – 84

Weather Broadcast:  18 – 69

Working MF/HF Channel: 405 – 420 – 605 – 817 – 1206 – 1605 – 2202

Station supervisor : ahmad gholampoor pirbasti  

Additional Information:

Call sign: EQO

MMSI Number: 004225600

1_2)  مرکز کنترل ترافیک (CTC):

Coast Station: Nowshahr radio

Tele Number: 00981152336246

Working VHF Channel: 13 – 14

Station supervisor : ahmad gholampoor pirbasti 

Additional Information:

Call sign: EQO

MMSI Number: 004224600

 

 

 

   1-3)  مشخصات ایستگاه بین المللی ناوتکس  بندر فریدونکنار :

Coast Station: Fereydoonkenar radio

Tele Number: 00981135664504

Fax Number: 00981135664503

Mail: Freydoonkenarradio@pmo.ir

Working VHF Channel: 11 - 14 - 28 - 80

Weather Broadcast: 69

Station supervisor : ahmad gholampoor pirbasti 

Additional Information:

Call sign: EQO4

MMSI Number: 004225603- 004224603

 

 

 

¬ایستگاههای(1-1)و(1-3) آمادگی جهت ارائه خدمات رادیوتلفنی (RTF1) بصورت 24 ساعته را دارند.