شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
 

صفحه نخست

فرآیندها و خدمات

اعلام ورود ، پهلو دهی و خروج

سوخت رسانی و آب رسانی

فهرست خدمات

اطلاع رسانی خدمات

فرآیندها

میز خدمت

آمار

آمار تردد کشتی ها

آمار روزانه

آمار ماهانه

فرم ها و دستورالعمل ها

تعرفه

دستورالعمل تخلیه ، تحویل و تحول کالا

نمونه فرم وکالتنامه مناطق بندری

فرم تائید سفر کشتی جهت دریافت سوخت

فرم تقاضای تحویل مواد زائد

فرم تقاضای عملیات غواصی در محدوده آبهای بندر نوشهر

دستورالعمل رنگ آمیز شناور

فرم wpn

مناقصه ،مزایدها، اطلاعیه

اخطاریه ها و اطلاعیه ها

قوانین و مقررات

فیلم و عکس

انتشارات

هواشناسی

ارتباط با ما

تماس با مسئولین

نشانی و شماره تماس بندر

ارتباط مستقیم با مدیر کل

راهنمای ارباب رجوع

مراکز تماس اضطراری

ارسال و رسیدگی به شکایات

پرسش های متداول

نظرسنجی رضایت مشتری

بیانیه توافق سطح خدمت و زمان های خروج از دسترس تارنما

ارائه پیشنهادات ، اصلاح فرآیند ارائه خدمت

امکانات و زیر ساخت ها

تجهیزات دریایی ، بندری و مخابراتی

اسکله ها

انبار ها و محوطه ها

شرکت های کارگزارای

شرکت های تخلیه و بارگیری

نمایندگی خطوط

سایر شرکت ها

شناور ها و کشتی ها

ثبت ، ابطال، نقل و انتقال

موسسات رده بندی

کارگاه های ساخت شناور

مرکز کنترل ترافیک و ایستگاه ساحلی

کنترل و بازرسی کشتی ها -PSC

مراکز کنترل و بازرسی

فرآیند کنترل کنترل و بازرسی

شناورهای توقیفی و ممنوع ورود

ایمنی ، سوانح و محیط زیست

جستجو و نجات دریایی

مراکز جستجو و نجات دریایی

راهنمای ارایه خدمات

سوانح دریایی

محیط زیست دریایی

سواحل و سازه های دریایی

صدور مجوز سازه های دریایی

نظارت بر ساخت و سازهای ساحلی

دریانوردان

اطلاعیه ها و مدارک مورد نیاز

شناسنامه های دریانوردی

آزمون های دریانوردی و نتایج

مراکز و موسسات آموزش دریانوردی

پزشکان ناظر و معتمد

آموزش لجستیک بندری

سرمایه گذاری و منطقه ویژه

مزایا و فرصت های سرمایه گذاری

قرارداد های الگو جهت سرمایه گذاری

ضوابط و فرآیندهای سرمایه گذاری

بندر فریدونکنار

تالار گفتگو

روابط عمومی آموزشی

صفحات ویژه

صفحه نخست