پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
 

صفحه نخست

گفتگوی آنلاین

شخصی سازی

اطلاعات اشخاص

اطلاعات اشخاص - جزئیات

اطلاعات اشخاص - ویرایش

پیوست - ویرایش

افزودن گروه بندی

شبکه های اجتماعی - ویرایش

اطلاعات اشخاص - فهرست

آمار

آمار تردد کشتی ها

آمار روزانه

آمار ماهانه

قوانین و مقررات

مناقصه، اطلاعیه

فرم ها و دستورالعمل ها

تعرفه

دستورالعمل تخلیه ، تحویل و تحول کالا

فرم تائید سفر کشتی جهت دریافت سوخت

فرم تقاضای تحویل مواد زائد

فرم تقاضای عملیات غواصی در محدوده آبهای بندر نوشهر

دستورالعمل رنگ آمیز شناور

فرم wpn

فیلم و عکس

رویدادهای بندر نوشهر

تصاویر بندر نوشهر

فیلم های بندرنوشهر

میز خدمت و فرآیندها

میز خدمات الکترونیکی

شفافیت

اعلام ورود ، پهلو دهی و خروج

سوخت رسانی و آب رسانی

فرآیندها

حقوق شهروندی

بیانیه راهبرد مشارکت

بیانیه توافق سطح خدمت و زمان های خروج از دسترس تارنما

بیانیه حریم خصوصی

سامانه مدیریت واحد کار و خدمات اشتغال

راهنمای ارباب رجوع

ارسال و رسیدگی به شکایات

پرسش های متداول

نظرسنجی رضایت مشتری

ارائه پیشنهادات ، اصلاح فرآیند ارائه خدمت

ارتباط با ما

ارتباط مستقیم با مدیر کل

تماس با مسئولین

نشانی و شماره تماس بندر

مراکز تماس اضطراری

شرکت های کارگزارای

شرکت های تخلیه و بارگیری

نمایندگی خطوط

سایر شرکت ها

امکانات و زیر ساخت ها

تجهیزات دریایی ، بندری و مخابراتی

اسکله ها

انبار ها و محوطه ها

شناور ها و کشتی ها

کنترل و بازرسی کشتی ها -PSC

مراکز کنترل و بازرسی

فرآیند کنترل و بازرسی

شناورهای توقیفی و ممنوع ورود

ثبت ، ابطال، نقل و انتقال

موسسات رده بندی

کارگاه های ساخت شناور

مرکز کنترل ترافیک و ایستگاه ساحلی

ایمنی ، سوانح و محیط زیست

جستجو و نجات دریایی

مراکز جستجو و نجات دریایی

راهنمای ارایه خدمات

سوانح دریایی

محیط زیست دریایی

سواحل و سازه های دریایی

صدور مجوز سازه های دریایی

نظارت بر ساخت و سازهای ساحلی

دریانوردان

دستور العمل ها

اطلاعیه ها و مدارک مورد نیاز

ارتباط با امور دریانوردان

آزمون های دریانوردی و نتایج

مراکز و موسسات آموزش دریانوردی

پزشکان ناظر و معتمد

آموزش لجستیک بندری

سرمایه گذاری و منطقه ویژه

دستور العمل های مناطق ویژه بندری

مزایا و فرصت های سرمایه گذاری

قرارداد های الگو جهت سرمایه گذاری

ضوابط و فرآیندهای سرمایه گذاری

هواشناسی

انتشارات

بندر فریدونکنار

تالار گفتگو

روابط عمومی آموزشی