چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۱۸,۳۵۱,۴۱۴ نفر
۱۱,۱۷۲ نفر
۱۴,۲۳۳ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۰۱ ۱۴۹   کاربر ۲۸۰   صفحه
۰۲/۳۱ ۱۶۰   کاربر ۳۴۴   صفحه
۰۲/۳۰ ۳۶۰   کاربر ۵۱۰   صفحه
۰۲/۲۹ ۱۲۸   کاربر ۲۴۵   صفحه
۰۲/۲۸ ۲۸۶   کاربر ۵۰۱   صفحه
۰۲/۲۷ ۸۶۴   کاربر ۱,۲۵۴   صفحه
۰۲/۲۶ ۱۰۷   کاربر ۱۹۳   صفحه
۰۲/۲۵ ۱۷۶   کاربر ۳۵۵   صفحه
۰۲/۲۴ ۱۴۳   کاربر ۲۸۸   صفحه
۰۲/۲۳ ۱۴۲   کاربر ۲۴۱   صفحه
۰۲/۲۲ ۱۵۱   کاربر ۲۹۱   صفحه
۰۲/۲۱ ۱۴۵   کاربر ۲۹۱   صفحه
۰۲/۲۰ ۷۵   کاربر ۱۶۷   صفحه
۰۲/۱۹ ۱۴۵   کاربر ۲۶۴   صفحه
۰۲/۱۸ ۱۱۲   کاربر ۲۰۹   صفحه
۰۲/۱۷ ۱۲۶   کاربر ۲۳۰   صفحه
۰۲/۱۶ ۱۴۳   کاربر ۲۶۷   صفحه
۰۲/۱۵ ۱۴۷   کاربر ۲۸۶   صفحه
۰۲/۱۴ ۴۰۴   کاربر ۶۲۹   صفحه
۰۲/۱۳ ۶۹   کاربر ۱۳۳   صفحه
۰۲/۱۲ ۹۲   کاربر ۱۸۰   صفحه
۰۲/۱۱ ۱۳۲   کاربر ۲۳۲   صفحه
۰۲/۱۰ ۱۲۸   کاربر ۲۲۵   صفحه
۰۲/۰۹ ۱۳۷   کاربر ۲۷۴   صفحه
۰۲/۰۸ ۱۳۳   کاربر ۲۲۸   صفحه
۰۲/۰۷ ۱۲۲   کاربر ۲۵۵   صفحه
۰۲/۰۶ ۹۵   کاربر ۱۲۹   صفحه
۰۲/۰۵ ۱۰۶   کاربر ۲۰۷   صفحه
۰۲/۰۴ ۱۵۳   کاربر ۲۹۵   صفحه
۰۲/۰۳ ۱۵۵   کاربر ۳۰۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۱,۸۰۳ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۱,۰۵۴ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۷,۵۸۷ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۶,۰۳۴ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۲,۶۵۶ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۸,۶۴۱ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۸,۳۳۱ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۸,۳۹۳ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۰۲,۳۲۰ ۸ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۱۵,۰۹۰ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۲۹,۰۸۵ ۹ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۲۶,۸۲۶ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۱۸,۹۰۳ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۹۳,۶۹۴ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۹۹,۸۰۲ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸۷,۱۶۵ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶۱,۸۹۹ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۲,۷۴۷ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۸,۷۸۰ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۰,۱۸۴ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۳,۲۵۰ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۱,۷۲۸ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۰,۹۰۰ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۶,۱۷۹ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۷۰۶,۳۰۷ ۳۲ %
ZZZ
ZZZ
۳,۹۶۰,۴۰۴ ۲۲ %
GBR
GBR
۲,۷۳۸,۵۲۹ ۱۵ %
USA
USA
۱,۷۰۱,۸۵۲ ۱۰ %
EU
EU
۱,۰۸۹,۶۹۷ ۶ %
CHN
CHN
۵۸۴,۸۵۰ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۳۳۰,۲۵۴ ۲ %
FRA
FRA
۲۴۱,۵۰۳ ۱ %
ROM
ROM
۱۶۸,۲۷۱ ۱ %
RUS
RUS
۱۴۷,۴۲۱ ۱ %
UKR
UKR
۱۲۶,۳۸۶ ۱ %
IND
IND
۸۷,۵۹۴ ۰ %
JPN
JPN
۷۴,۲۰۶ ۰ %
POL
POL
۵۲,۹۷۸ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۱۶۶ ۰ %
CAN
CAN
۳۹,۹۲۸ ۰ %
NLD
NLD
۳۹,۸۹۶ ۰ %
KOR
KOR
۳۰,۲۶۸ ۰ %
PHL
PHL
۲۹,۱۵۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 8.0
IE 8.0
۱۸۲,۰۹۲ ۳۰ %
Chrome
Chrome
۱۲۳,۶۹۷ ۲۰ %
Firefox
Firefox
۷۶,۵۰۶ ۱۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۷۱,۰۶۱ ۱۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۳,۱۰۴ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۲,۶۹۹ ۵ %
Mozilla
Mozilla
۲۹,۲۵۷ ۵ %
Other
Other
۲۳,۳۱۲ ۴ %
Safari
Safari
۱۴,۵۴۸ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۰,۲۳۵ ۲ %
Opera
Opera
۳,۸۳۶ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۳,۰۴۴ ۰ %
Edge
Edge
۴۱۲ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۸۲,۹۵۹ ۴۷ %
XP ۱۵۰,۱۳۱ ۲۵ %
Linux ۵۶,۱۱۴ ۹ %
Other ۵۳,۷۲۱ ۹ %
Windows 2003 ۲۹,۳۳۴ ۵ %
iOS ۱۲,۸۷۳ ۲ %
Windows 10 ۱۱,۲۴۲ ۲ %
Windows 8 ۶,۳۸۱ ۱ %
Android ۳,۵۳۷ ۱ %
Vista ۲,۰۸۴ ۰ %
FreeBSD ۴ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر نوشهر ۳,۷۱۳
هواشناسی مازندران ۱,۱۲۲
بندرنوشهر ۸۸۸
نوشهر ۶۰۷
هواشناسی بندر نوشهر ۵۰۲
هواشناسی استان مازندران ۴۶۰
سایت بندر نوشهر ۴۴۳
بندر فریدونکنار ۳۸۴
هواشناسی نوشهر ۲۹۴
سایت اداره بندر نوشهر ۱۹۵
هواشناسی مازندران نوشهر ۱۸۰
هواشناسی دریای خزر ۱۵۷
استخدامی ۱۵۱
مخابرات دریایی ۱۳۷
گارد ۱۲۸
اداره کل هواشناسی استان مازندران ۱۲۴
اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران ۱۱۵
فرم رضایت مشتری ۱۰۹
استخدام ۱۰۴
سازمان هواشناسی استان مازندران ۱۰۳
اداره بندر نوشهر ۱۰۱
بانوان ۱۰۰
پیش بینی دریای خزر ۹۹
سایت هواشناسی استان مازندران ۹۵
ETO ۹۳
مناقصه ۹۲
بندر ۸۸
سایت اداره بندر شهرستان نوشهر ۸۸
استخدام بندر نوشهر ۸۶
سیمن بوک ۸۲
هوا شناسی مازندران ۸۱
هواشناسی دریایی نوشهر ۷۶
havashenasi ۷۵
هوا شناسی استان مازندران ۷۵
امتحانات ۷۵
دوره ملوانی ۷۲
noshahrport.pmo.ir ۷۱
لایروبی ۶۸
اداره هواشناسی استان مازندران ۶۸
هواشناسی دریا ۶۵
سایت بندرنوشهر ۶۴
فریدونکنار ۶۰
سایت بندر فریدونکنار ۵۹
اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران ۵۷
سید پور ۵۷
آمار ورود و خروج کشتی بندر نوشهر ۵۶
سی من بوک ۵۶
بندر فریدون کنار ۵۶
فرم تحویل کالا ۵۳
پزشک معتمد ۵۲