جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

تعداد بازدیدکنندگان

۱۱ نفر
۱۴,۹۶۳,۹۱۸ نفر
۱۷,۵۵۱ نفر
۲۶,۳۵۷ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۳۰ ۴۱   کاربر ۸۰   صفحه
۰۶/۲۹ ۷۵   کاربر ۱۱۱   صفحه
۰۶/۲۸ ۱۰۱   کاربر ۱۵۶   صفحه
۰۶/۲۷ ۱۰۸   کاربر ۲۱۶   صفحه
۰۶/۲۶ ۱۱۰   کاربر ۱۹۴   صفحه
۰۶/۲۵ ۱۴۲   کاربر ۳۰۰   صفحه
۰۶/۲۴ ۱۴۵   کاربر ۲۳۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۹۱   کاربر ۱۵۸   صفحه
۰۶/۲۲ ۸۵   کاربر ۱۵۱   صفحه
۰۶/۲۱ ۳۹۸   کاربر ۷۳۹   صفحه
۰۶/۲۰ ۱۲۷   کاربر ۲۲۰   صفحه
۰۶/۱۹ ۱۴۷   کاربر ۲۵۷   صفحه
۰۶/۱۸ ۱۶۳   کاربر ۳۱۶   صفحه
۰۶/۱۷ ۳۵۸   کاربر ۵۲۸   صفحه
۰۶/۱۶ ۷۹   کاربر ۱۱۶   صفحه
۰۶/۱۵ ۱۲۰   کاربر ۲۱۴   صفحه
۰۶/۱۴ ۲۱۵   کاربر ۴۶۲   صفحه
۰۶/۱۳ ۱۵۸   کاربر ۳۳۰   صفحه
۰۶/۱۲ ۱۸۶   کاربر ۳۴۸   صفحه
۰۶/۱۱ ۱۴۹   کاربر ۲۶۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۱۷۰   کاربر ۳۲۷   صفحه
۰۶/۰۹ ۹۲   کاربر ۱۷۳   صفحه
۰۶/۰۸ ۸۸   کاربر ۱۶۱   صفحه
۰۶/۰۷ ۱۲۸   کاربر ۲۸۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۱۳۳   کاربر ۲۴۸   صفحه
۰۶/۰۵ ۱۷۸   کاربر ۳۲۲   صفحه
۰۶/۰۴ ۱۵۳   کاربر ۳۴۵   صفحه
۰۶/۰۳ ۳۶۷   کاربر ۴۸۲   صفحه
۰۶/۰۲ ۸۹   کاربر ۱۱۸   صفحه
۰۶/۰۱ ۳۳۷   کاربر ۶۷۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۹,۹۷۶ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۹,۴۵۲ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۶,۱۲۱ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۵,۳۷۳ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۲,۱۶۳ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۷,۹۶۲ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۷,۲۰۱ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۶,۷۹۰ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۹۸,۰۳۱ ۸ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۰۹,۴۴۴ ۹ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۲۲,۵۹۶ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۲۰,۳۷۷ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۱۲,۶۸۱ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸۷,۷۹۸ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۹۴,۸۲۲ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸۲,۱۸۸ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۸,۲۹۵ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۹,۶۷۳ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۶,۱۲۴ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۷,۴۱۸ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۰,۵۰۹ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۸,۸۲۰ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۸,۱۷۶ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۳,۸۸۴ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۱۸۴,۸۴۲ ۳۶ %
ZZZ
ZZZ
۳,۰۱۲,۸۵۸ ۲۱ %
GBR
GBR
۱,۷۶۴,۴۴۲ ۱۲ %
USA
USA
۱,۵۵۶,۸۵۰ ۱۱ %
EU
EU
۶۹۰,۴۴۳ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۴ %
CHN
CHN
۵۰۱,۰۹۰ ۳ %
DEU
DEU
۲۳۶,۶۸۷ ۲ %
FRA
FRA
۲۱۵,۳۸۲ ۱ %
ROM
ROM
۱۳۰,۰۰۲ ۱ %
RUS
RUS
۱۲۶,۵۴۴ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۶,۰۱۹ ۱ %
IND
IND
۷۵,۷۵۶ ۱ %
JPN
JPN
۷۱,۶۹۰ ۰ %
POL
POL
۵۱,۶۹۳ ۰ %
NOR
NOR
۴۱,۰۰۲ ۰ %
NLD
NLD
۳۵,۰۴۳ ۰ %
CAN
CAN
۳۱,۵۵۴ ۰ %
KOR
KOR
۲۷,۳۳۸ ۰ %
PHL
PHL
۲۵,۳۲۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 8.0
IE 8.0
۱۸۱,۷۹۷ ۳۲ %
Chrome
Chrome
۹۸,۴۰۸ ۱۷ %
IE 7.0
IE 7.0
۷۰,۸۷۳ ۱۲ %
Firefox
Firefox
۶۸,۸۲۷ ۱۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۱,۴۱۴ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۲,۳۱۰ ۶ %
Mozilla
Mozilla
۲۷,۸۴۸ ۵ %
Other
Other
۲۱,۸۰۹ ۴ %
Safari
Safari
۱۱,۵۰۰ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۰,۲۱۰ ۲ %
Opera
Opera
۳,۵۲۶ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۲,۹۵۸ ۱ %
Edge
Edge
۲۸۶ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۷۲,۷۰۹ ۴۸ %
XP ۱۴۹,۵۹۳ ۲۶ %
Other ۵۱,۳۹۹ ۹ %
Linux ۳۶,۸۶۵ ۷ %
Windows 2003 ۲۹,۳۲۸ ۵ %
iOS ۹,۸۷۴ ۲ %
Windows 10 ۶,۹۵۸ ۱ %
Windows 8 ۵,۱۹۳ ۱ %
Android ۳,۰۹۸ ۱ %
Vista ۱,۸۵۰ ۰ %
FreeBSD ۴ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر نوشهر ۳,۶۵۸
هواشناسی مازندران ۱,۱۲۲
بندرنوشهر ۸۸۶
نوشهر ۶۰۷
هواشناسی بندر نوشهر ۴۹۳
هواشناسی استان مازندران ۴۵۹
سایت بندر نوشهر ۴۳۱
بندر فریدونکنار ۳۷۸
هواشناسی نوشهر ۲۹۴
سایت اداره بندر نوشهر ۱۹۵
هواشناسی مازندران نوشهر ۱۸۰
هواشناسی دریای خزر ۱۵۵
استخدامی ۱۴۷
مخابرات دریایی ۱۳۰
اداره کل هواشناسی استان مازندران ۱۲۴
گارد ۱۲۴
اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران ۱۱۲
فرم رضایت مشتری ۱۰۹
سازمان هواشناسی استان مازندران ۱۰۳
اداره بندر نوشهر ۱۰۱
استخدام ۱۰۰
پیش بینی دریای خزر ۹۹
بانوان ۹۶
سایت هواشناسی استان مازندران ۹۵
ETO ۹۱
بندر ۸۸
سایت اداره بندر شهرستان نوشهر ۸۸
استخدام بندر نوشهر ۸۲
مناقصه ۸۱
هوا شناسی مازندران ۸۱
سیمن بوک ۷۹
امتحانات ۷۵
هواشناسی دریایی نوشهر ۷۵
هوا شناسی استان مازندران ۷۵
havashenasi ۷۴
noshahrport.pmo.ir ۷۰
اداره هواشناسی استان مازندران ۶۸
لایروبی ۶۸
دوره ملوانی ۶۷
سایت بندرنوشهر ۶۴
هواشناسی دریا ۶۳
سایت بندر فریدونکنار ۵۹
فریدونکنار ۵۸
سید پور ۵۷
سی من بوک ۵۶
بندر فریدون کنار ۵۶
آمار ورود و خروج کشتی بندر نوشهر ۵۶
اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران ۵۵
فرم تحویل کالا ۵۲
پزشک معتمد ۵۲