پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

تعداد بازدیدکنندگان

۱۳ نفر
۱۳,۷۳۶,۱۲۱ نفر
۱۲,۱۰۷ نفر
۱۸,۰۰۱ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۲۸ ۹۴   کاربر ۱۶۵   صفحه
۰۴/۲۷ ۱۶۳   کاربر ۳۴۲   صفحه
۰۴/۲۶ ۱۶۸   کاربر ۳۰۱   صفحه
۰۴/۲۵ ۱۳۱   کاربر ۲۴۱   صفحه
۰۴/۲۴ ۱۷۲   کاربر ۳۰۷   صفحه
۰۴/۲۳ ۳۸۹   کاربر ۵۳۶   صفحه
۰۴/۲۲ ۸۵   کاربر ۱۴۹   صفحه
۰۴/۲۱ ۸۱   کاربر ۱۶۸   صفحه
۰۴/۲۰ ۳۶۶   کاربر ۴۸۳   صفحه
۰۴/۱۹ ۱۵۲   کاربر ۲۹۹   صفحه
۰۴/۱۸ ۱۰۲   کاربر ۲۰۱   صفحه
۰۴/۱۷ ۱۵۹   کاربر ۳۰۷   صفحه
۰۴/۱۶ ۱۲۱   کاربر ۲۷۸   صفحه
۰۴/۱۵ ۷۸   کاربر ۱۶۲   صفحه
۰۴/۱۴ ۱۰۰   کاربر ۲۱۵   صفحه
۰۴/۱۳ ۱۲۳   کاربر ۲۳۶   صفحه
۰۴/۱۲ ۲۰۷   کاربر ۳۹۳   صفحه
۰۴/۱۱ ۱۳۶   کاربر ۲۵۰   صفحه
۰۴/۱۰ ۱۳۷   کاربر ۲۵۵   صفحه
۰۴/۰۹ ۳۸۵   کاربر ۵۲۲   صفحه
۰۴/۰۸ ۷۶   کاربر ۱۰۲   صفحه
۰۴/۰۷ ۹۲   کاربر ۱۵۵   صفحه
۰۴/۰۶ ۱۶۵   کاربر ۳۱۶   صفحه
۰۴/۰۵ ۱۹۵   کاربر ۴۲۴   صفحه
۰۴/۰۴ ۱۸۳   کاربر ۳۰۵   صفحه
۰۴/۰۳ ۱۵۰   کاربر ۲۸۸   صفحه
۰۴/۰۲ ۱۴۷   کاربر ۳۱۱   صفحه
۰۴/۰۱ ۱۵۷   کاربر ۲۰۱   صفحه
۰۳/۳۱ ۱۰۶   کاربر ۲۱۵   صفحه
۰۳/۳۰ ۱۲۲   کاربر ۲۴۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۸,۷۷۵ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۳,۶۰۷ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۰,۲۸۷ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۸,۶۲۶ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۸,۶۰۴ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۷,۴۷۰ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۰,۴۱۰ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۰,۰۴۸ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۸۶,۲۳۶ ۸ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۹۴,۸۸۵ ۹ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۰۳,۶۰۷ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۰۵,۸۷۵ ۱۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹۷,۵۸۴ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۷۷,۵۴۸ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷۹,۸۹۱ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷۱,۲۱۴ ۷ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴۸,۸۶۷ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۳,۸۴۰ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۷,۰۳۰ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۶,۵۳۹ ۲ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۶,۱۹۲ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۴,۲۹۰ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۶,۰۸۷ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۱,۳۴۴ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۰۷۰,۰۴۲ ۳۸ %
ZZZ
ZZZ
۲,۷۹۲,۰۷۷ ۲۱ %
USA
USA
۱,۴۸۰,۸۸۷ ۱۱ %
GBR
GBR
۱,۰۹۸,۰۹۸ ۸ %
EU
EU
۶۶۲,۴۴۲ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۴ %
CHN
CHN
۴۷۴,۳۹۹ ۴ %
DEU
DEU
۲۱۲,۸۰۴ ۲ %
FRA
FRA
۲۰۸,۱۱۰ ۲ %
ROM
ROM
۱۲۲,۶۸۲ ۱ %
RUS
RUS
۱۲۰,۲۳۹ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۵,۱۲۳ ۱ %
IND
IND
۷۰,۹۷۵ ۱ %
JPN
JPN
۶۹,۹۷۰ ۱ %
POL
POL
۴۳,۲۸۴ ۰ %
NOR
NOR
۴۰,۴۵۰ ۰ %
NLD
NLD
۳۳,۸۹۷ ۰ %
CAN
CAN
۲۸,۴۴۴ ۰ %
KOR
KOR
۲۶,۲۰۵ ۰ %
ARE
ARE
۲۳,۶۱۳ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 8.0
IE 8.0
۱۸۱,۷۷۳ ۳۲ %
Chrome
Chrome
۹۲,۷۷۴ ۱۷ %
IE 7.0
IE 7.0
۷۰,۸۰۲ ۱۳ %
Firefox
Firefox
۶۶,۶۸۲ ۱۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۰,۹۲۶ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۲,۲۵۸ ۶ %
Mozilla
Mozilla
۲۷,۳۷۷ ۵ %
Other
Other
۲۱,۷۳۱ ۴ %
Safari
Safari
۱۰,۵۲۰ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۰,۲۰۹ ۲ %
Opera
Opera
۳,۲۷۰ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۲,۹۴۷ ۱ %
Edge
Edge
۲۵۸ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۷۰,۲۱۰ ۴۹ %
XP ۱۴۹,۵۰۷ ۲۷ %
Other ۵۰,۹۶۰ ۹ %
Linux ۳۲,۹۳۴ ۶ %
Windows 2003 ۲۹,۰۸۵ ۵ %
iOS ۸,۹۱۹ ۲ %
Windows 10 ۵,۷۵۲ ۱ %
Windows 8 ۴,۹۲۲ ۱ %
Android ۳,۰۰۱ ۱ %
Vista ۱,۵۹۱ ۰ %
FreeBSD ۴ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر نوشهر ۳,۶۳۶
هواشناسی مازندران ۱,۱۲۲
بندرنوشهر ۸۸۶
نوشهر ۶۰۳
هواشناسی بندر نوشهر ۴۹۱
هواشناسی استان مازندران ۴۵۹
سایت بندر نوشهر ۴۳۱
بندر فریدونکنار ۳۷۷
هواشناسی نوشهر ۲۹۴
سایت اداره بندر نوشهر ۱۹۵
هواشناسی مازندران نوشهر ۱۸۰
هواشناسی دریای خزر ۱۵۵
استخدامی ۱۴۷
مخابرات دریایی ۱۲۸
گارد ۱۲۴
اداره کل هواشناسی استان مازندران ۱۲۴
اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران ۱۱۲
فرم رضایت مشتری ۱۰۹
سازمان هواشناسی استان مازندران ۱۰۳
اداره بندر نوشهر ۱۰۱
استخدام ۱۰۰
پیش بینی دریای خزر ۹۹
بانوان ۹۶
سایت هواشناسی استان مازندران ۹۵
ETO ۹۱
بندر ۸۸
سایت اداره بندر شهرستان نوشهر ۸۸
استخدام بندر نوشهر ۸۲
مناقصه ۸۱
هوا شناسی مازندران ۸۱
سیمن بوک ۷۹
امتحانات ۷۵
هوا شناسی استان مازندران ۷۵
هواشناسی دریایی نوشهر ۷۵
havashenasi ۷۴
noshahrport.pmo.ir ۷۰
اداره هواشناسی استان مازندران ۶۸
لایروبی ۶۸
دوره ملوانی ۶۶
سایت بندرنوشهر ۶۴
هواشناسی دریا ۶۳
سایت بندر فریدونکنار ۵۹
فریدونکنار ۵۸
سید پور ۵۷
بندر فریدون کنار ۵۶
آمار ورود و خروج کشتی بندر نوشهر ۵۶
اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران ۵۵
پزشک معتمد ۵۲
سی من بوک ۵۲
فرم تحویل کالا ۵۲