دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

تعداد بازدیدکنندگان

۱۰ نفر
۱۶,۳۶۶,۳۱۵ نفر
۲۳,۲۰۰ نفر
۲۶,۰۵۹ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۸/۲۱ ۱۸۸   کاربر ۳۷۲   صفحه
۰۸/۲۰ ۱۵۲   کاربر ۳۰۷   صفحه
۰۸/۱۹ ۱۵۴   کاربر ۲۶۳   صفحه
۰۸/۱۸ ۱۲۷   کاربر ۲۱۴   صفحه
۰۸/۱۷ ۹۵   کاربر ۱۷۴   صفحه
۰۸/۱۶ ۹۹   کاربر ۱۶۲   صفحه
۰۸/۱۵ ۲۲۴   کاربر ۳۳۹   صفحه
۰۸/۱۴ ۱۴۹   کاربر ۳۷۴   صفحه
۰۸/۱۳ ۱۷۳   کاربر ۳۲۴   صفحه
۰۸/۱۲ ۳۸۱   کاربر ۵۴۱   صفحه
۰۸/۱۱ ۱۷۶   کاربر ۲۲۲   صفحه
۰۸/۱۰ ۱۱۵   کاربر ۱۹۹   صفحه
۰۸/۰۹ ۱۷۱   کاربر ۳۲۰   صفحه
۰۸/۰۸ ۹۶   کاربر ۱۴۴   صفحه
۰۸/۰۷ ۱۷۹   کاربر ۳۲۰   صفحه
۰۸/۰۶ ۱۶۴   کاربر ۳۳۲   صفحه
۰۸/۰۵ ۱۳۷   کاربر ۲۷۱   صفحه
۰۸/۰۴ ۳۳۱   کاربر ۴۲۹   صفحه
۰۸/۰۳ ۱۳۲   کاربر ۲۱۴   صفحه
۰۸/۰۲ ۱۵۱   کاربر ۲۶۵   صفحه
۰۸/۰۱ ۱۴۷   کاربر ۲۹۷   صفحه
۰۷/۳۰ ۱۶۱   کاربر ۳۲۱   صفحه
۰۷/۲۹ ۱۷۱   کاربر ۳۰۰   صفحه
۰۷/۲۸ ۴۱۷   کاربر ۵۷۵   صفحه
۰۷/۲۷ ۸۹   کاربر ۱۴۶   صفحه
۰۷/۲۶ ۱۳۳   کاربر ۲۰۳   صفحه
۰۷/۲۵ ۱۵۱   کاربر ۲۷۸   صفحه
۰۷/۲۴ ۱۶۱   کاربر ۳۱۲   صفحه
۰۷/۲۳ ۱۸۹   کاربر ۳۳۷   صفحه
۰۷/۲۲ ۱۸۲   کاربر ۲۸۹   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۰,۳۶۲ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۹,۷۵۹ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۶,۳۰۱ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۵,۴۹۶ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۲,۲۵۹ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۸,۱۳۵ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۷,۳۳۵ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۷,۳۹۵ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۹۸,۹۱۱ ۸ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۱۰,۷۰۳ ۹ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۲۳,۷۶۰ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۲۱,۵۶۷ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۱۳,۷۸۲ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸۹,۱۹۸ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۹۵,۷۰۶ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸۳,۰۴۰ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۹,۱۴۵ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۰,۲۳۴ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۶,۵۹۸ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۷,۸۵۲ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۱,۲۰۹ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۹,۳۸۰ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۸,۷۲۲ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۴,۲۹۱ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۳۳۰,۹۷۱ ۳۴ %
ZZZ
ZZZ
۳,۲۰۰,۹۲۵ ۲۰ %
GBR
GBR
۲,۶۱۴,۱۷۸ ۱۷ %
USA
USA
۱,۵۹۴,۵۹۳ ۱۰ %
EU
EU
۷۷۲,۷۹۶ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۴ %
CHN
CHN
۵۲۹,۳۸۲ ۳ %
DEU
DEU
۲۵۶,۲۸۸ ۲ %
FRA
FRA
۲۲۱,۵۵۳ ۱ %
ROM
ROM
۱۳۷,۲۶۲ ۱ %
RUS
RUS
۱۳۰,۸۰۲ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۶,۸۱۱ ۱ %
IND
IND
۷۹,۰۴۴ ۰ %
JPN
JPN
۷۲,۲۷۴ ۰ %
POL
POL
۵۲,۱۱۹ ۰ %
NOR
NOR
۴۱,۵۳۳ ۰ %
NLD
NLD
۳۵,۶۹۷ ۰ %
CAN
CAN
۳۳,۷۱۸ ۰ %
KOR
KOR
۲۸,۱۰۰ ۰ %
PHL
PHL
۲۶,۴۸۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 8.0
IE 8.0
۱۸۱,۸۰۸ ۳۱ %
Chrome
Chrome
۱۰۳,۵۸۳ ۱۸ %
IE 7.0
IE 7.0
۷۰,۹۸۶ ۱۲ %
Firefox
Firefox
۷۰,۵۵۴ ۱۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۱,۷۹۷ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۲,۳۵۸ ۶ %
Mozilla
Mozilla
۲۸,۲۹۷ ۵ %
Other
Other
۲۱,۸۸۵ ۴ %
Safari
Safari
۱۲,۲۱۶ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۰,۲۱۵ ۲ %
Opera
Opera
۳,۵۴۶ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۲,۹۷۱ ۱ %
Edge
Edge
۳۱۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۷۴,۷۷۷ ۴۸ %
XP ۱۴۹,۶۶۰ ۲۶ %
Other ۵۱,۸۲۲ ۹ %
Linux ۴۰,۹۵۷ ۷ %
Windows 2003 ۲۹,۳۳۰ ۵ %
iOS ۱۰,۵۸۳ ۲ %
Windows 10 ۷,۹۰۲ ۱ %
Windows 8 ۵,۴۱۴ ۱ %
Android ۳,۱۸۲ ۱ %
Vista ۱,۸۶۵ ۰ %
FreeBSD ۴ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر نوشهر ۳,۶۷۷
هواشناسی مازندران ۱,۱۲۲
بندرنوشهر ۸۸۶
نوشهر ۶۰۷
هواشناسی بندر نوشهر ۴۹۵
هواشناسی استان مازندران ۴۵۹
سایت بندر نوشهر ۴۳۴
بندر فریدونکنار ۳۷۹
هواشناسی نوشهر ۲۹۴
سایت اداره بندر نوشهر ۱۹۵
هواشناسی مازندران نوشهر ۱۸۰
هواشناسی دریای خزر ۱۵۵
استخدامی ۱۴۷
مخابرات دریایی ۱۳۱
گارد ۱۲۴
اداره کل هواشناسی استان مازندران ۱۲۴
اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران ۱۱۲
فرم رضایت مشتری ۱۰۹
سازمان هواشناسی استان مازندران ۱۰۳
استخدام ۱۰۲
اداره بندر نوشهر ۱۰۱
پیش بینی دریای خزر ۹۹
بانوان ۹۶
سایت هواشناسی استان مازندران ۹۵
ETO ۹۳
بندر ۸۸
سایت اداره بندر شهرستان نوشهر ۸۸
استخدام بندر نوشهر ۸۲
مناقصه ۸۱
هوا شناسی مازندران ۸۱
سیمن بوک ۷۹
هوا شناسی استان مازندران ۷۵
هواشناسی دریایی نوشهر ۷۵
امتحانات ۷۵
havashenasi ۷۴
noshahrport.pmo.ir ۷۰
دوره ملوانی ۶۹
لایروبی ۶۸
اداره هواشناسی استان مازندران ۶۸
سایت بندرنوشهر ۶۴
هواشناسی دریا ۶۳
سایت بندر فریدونکنار ۵۹
فریدونکنار ۵۸
سید پور ۵۷
بندر فریدون کنار ۵۶
سی من بوک ۵۶
آمار ورود و خروج کشتی بندر نوشهر ۵۶
اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران ۵۵
فرم تحویل کالا ۵۳
پزشک معتمد ۵۲