جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

تعداد بازدیدکنندگان

۲۱ نفر
۱۲,۶۹۲,۶۴۷ نفر
۴,۸۶۸ نفر
۱۷,۹۸۸ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۰۴ ۲۴   کاربر ۲۹   صفحه
۰۳/۰۳ ۱۳۷   کاربر ۲۵۴   صفحه
۰۳/۰۲ ۲۱۵   کاربر ۴۱۱   صفحه
۰۳/۰۱ ۱۷۲   کاربر ۳۳۲   صفحه
۰۲/۳۱ ۲۲۷   کاربر ۳۹۶   صفحه
۰۲/۳۰ ۲۳۱   کاربر ۳۸۹   صفحه
۰۲/۲۹ ۳۸۵   کاربر ۵۷۵   صفحه
۰۲/۲۸ ۷۶   کاربر ۱۲۲   صفحه
۰۲/۲۷ ۱۱۵   کاربر ۲۰۶   صفحه
۰۲/۲۶ ۲۱۰   کاربر ۳۷۲   صفحه
۰۲/۲۵ ۱۷۲   کاربر ۳۴۴   صفحه
۰۲/۲۴ ۲۰۷   کاربر ۳۲۵   صفحه
۰۲/۲۳ ۱۵۹   کاربر ۲۹۱   صفحه
۰۲/۲۲ ۱۶۷   کاربر ۳۹۵   صفحه
۰۲/۲۱ ۷۵   کاربر ۱۳۱   صفحه
۰۲/۲۰ ۱۰۹   کاربر ۱۹۲   صفحه
۰۲/۱۹ ۱۶۸   کاربر ۳۴۲   صفحه
۰۲/۱۸ ۱۹۰   کاربر ۴۴۶   صفحه
۰۲/۱۷ ۱۸۶   کاربر ۴۳۲   صفحه
۰۲/۱۶ ۲۳۲   کاربر ۵۳۱   صفحه
۰۲/۱۵ ۴۲۸   کاربر ۷۴۹   صفحه
۰۲/۱۴ ۹۵   کاربر ۲۴۰   صفحه
۰۲/۱۳ ۱۰۸   کاربر ۱۸۴   صفحه
۰۲/۱۲ ۸۲   کاربر ۱۵۶   صفحه
۰۲/۱۱ ۱۶۲   کاربر ۳۰۹   صفحه
۰۲/۱۰ ۲۱۱   کاربر ۳۵۵   صفحه
۰۲/۰۹ ۱۷۶   کاربر ۳۵۰   صفحه
۰۲/۰۸ ۱۷۰   کاربر ۲۹۹   صفحه
۰۲/۰۷ ۹۹   کاربر ۱۷۸   صفحه
۰۲/۰۶ ۱۶۳   کاربر ۲۸۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۸,۴۴۱ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۳,۲۸۱ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۰,۰۰۵ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۸,۴۶۵ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۸,۵۰۹ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۷,۱۲۴ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۰,۲۵۹ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۹,۸۱۶ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۸۵,۳۵۹ ۸ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۹۳,۷۷۶ ۹ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۰۲,۴۱۶ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۰۳,۳۲۹ ۱۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹۵,۴۶۰ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۷۶,۴۶۴ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷۸,۷۰۵ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷۰,۲۰۱ ۷ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴۸,۱۱۱ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۳,۰۰۴ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۶,۴۶۸ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۶,۱۱۸ ۲ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۵,۸۰۵ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۳,۹۲۵ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۵,۷۴۰ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۰,۸۷۵ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۴,۹۷۱,۷۷۵ ۴۱ %
ZZZ
ZZZ
۲,۵۵۹,۰۳۹ ۲۱ %
USA
USA
۱,۴۴۲,۸۴۶ ۱۲ %
EU
EU
۶۳۹,۱۰۷ ۵ %
GBR
GBR
۵۹۵,۷۶۹ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۵ %
CHN
CHN
۴۰۸,۷۱۶ ۳ %
FRA
FRA
۲۰۲,۵۹۵ ۲ %
DEU
DEU
۱۹۵,۴۴۸ ۲ %
ROM
ROM
۱۱۵,۹۱۰ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۴,۰۶۸ ۱ %
RUS
RUS
۱۱۲,۸۹۹ ۱ %
JPN
JPN
۶۷,۹۱۴ ۱ %
IND
IND
۶۶,۶۰۱ ۱ %
NOR
NOR
۳۹,۹۷۶ ۰ %
POL
POL
۳۸,۶۱۱ ۰ %
NLD
NLD
۳۳,۱۸۱ ۰ %
CAN
CAN
۲۶,۲۲۰ ۰ %
KOR
KOR
۲۴,۹۸۵ ۰ %
FIN
FIN
۲۲,۸۸۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 8.0
IE 8.0
۱۷۹,۹۴۷ ۳۳ %
Chrome
Chrome
۸۸,۳۴۴ ۱۶ %
IE 7.0
IE 7.0
۷۰,۷۴۱ ۱۳ %
Firefox
Firefox
۶۴,۷۳۱ ۱۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۰,۵۱۱ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۲,۱۶۵ ۶ %
Mozilla
Mozilla
۲۶,۸۶۵ ۵ %
Other
Other
۲۱,۶۸۱ ۴ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۰,۲۰۵ ۲ %
Safari
Safari
۹,۷۶۲ ۲ %
Opera
Opera
۳,۲۴۹ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۲,۹۰۹ ۱ %
Edge
Edge
۲۳۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۶۶,۲۵۱ ۴۹ %
XP ۱۴۹,۱۵۲ ۲۷ %
Other ۵۰,۷۴۸ ۹ %
Linux ۲۹,۵۳۰ ۵ %
Windows 2003 ۲۹,۰۸۲ ۵ %
iOS ۸,۱۷۵ ۱ %
Windows 10 ۴,۷۷۴ ۱ %
Windows 8 ۴,۶۴۱ ۱ %
Android ۲,۹۲۶ ۱ %
Vista ۱,۵۵۸ ۰ %
FreeBSD ۴ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر نوشهر ۳,۶۲۱
هواشناسی مازندران ۱,۱۲۲
بندرنوشهر ۸۸۶
نوشهر ۶۰۳
هواشناسی بندر نوشهر ۴۹۱
هواشناسی استان مازندران ۴۵۹
سایت بندر نوشهر ۴۳۰
بندر فریدونکنار ۳۷۷
هواشناسی نوشهر ۲۹۴
سایت اداره بندر نوشهر ۱۹۵
هواشناسی مازندران نوشهر ۱۸۰
هواشناسی دریای خزر ۱۵۵
استخدامی ۱۴۷
مخابرات دریایی ۱۲۸
اداره کل هواشناسی استان مازندران ۱۲۴
گارد ۱۲۴
اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران ۱۱۲
فرم رضایت مشتری ۱۰۹
سازمان هواشناسی استان مازندران ۱۰۳
اداره بندر نوشهر ۱۰۰
استخدام ۱۰۰
پیش بینی دریای خزر ۹۹
بانوان ۹۶
سایت هواشناسی استان مازندران ۹۵
ETO ۹۱
سایت اداره بندر شهرستان نوشهر ۸۸
بندر ۸۸
استخدام بندر نوشهر ۸۲
هوا شناسی مازندران ۸۱
سیمن بوک ۷۹
هواشناسی دریایی نوشهر ۷۵
هوا شناسی استان مازندران ۷۵
havashenasi ۷۴
امتحانات ۷۲
noshahrport.pmo.ir ۷۰
مناقصه ۷۰
لایروبی ۶۸
اداره هواشناسی استان مازندران ۶۸
دوره ملوانی ۶۶
هواشناسی دریا ۶۳
سایت بندرنوشهر ۶۳
سایت بندر فریدونکنار ۵۸
فریدونکنار ۵۸
سید پور ۵۷
بندر فریدون کنار ۵۶
آمار ورود و خروج کشتی بندر نوشهر ۵۶
اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران ۵۴
سی من بوک ۵۲
پزشک معتمد ۵۲
فرم تحویل کالا ۵۲