پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
 

بیانیه حریم خصوصی

بمظنور کار با این تارنما و یا استفاده از خدمات آن، برخی اطلاعات شخصی شما ممکن است اتخاذ شود. این اطلاعات شامل موارد ذیل می باشد :

           نام و نام خانوادگی

          تاریخ تولد

            پست الکترونیک

چگونگی بهره برداری از اطلاعات :

محل ذخیره سازی اطلاعات، نحوه استفاده از آنها، و افراد یا سازمانهایی که به آن دسترسی دارند به شرح ذیل می باشد :

         اطلاعات کاربران در سرور اصلی پورتال در مرکز داده سازمان بنادر و دریانوردی بصورت رمزشده نگهداری می گردد.

         این اطلاعات صرفاً در اختیار مدیران پورتال بوده و بصورت محرمانه در صورت نیاز ، به مراجع ذیصلاح مطابق درخواست رسمی اعلام می گردد.

امنیت اطلاعات:

ما اطمینان می دهیم که اطلاعات شما را به غیر از موارد ذکر شده در این بیانیه، در اختیار هیچ سازمان، یا فرد یا تارنمائی قرار نمی دهیم. ما اطمینان می دهیم که درگاه های  پرداخت الکترونیکی و اطلاعات پرداخت کاملاً امن و محرمانه است.

استفاده از کوکی ها :

به منظور بهبود استفاده از تارنما، از کوکی استفاده می شود. کوکی یک فایل متنی کوچک است که تارنمای ما بر روی رایانه شخصی شما قرار می دهد تا بتواند اطلاعاتی از استفاده  شما از تارنما را داشته باشد. شما می توانید با تغییر مرورگر خود، استفاده از کوکی را غیرفعال نموده و از استفاده از کوکی توسط ما جلوگیری نمائید.